מה חדש
 תולדות קיבוץ ניר-עם
 קיבוץ ניר-עם בהווה
 קהילה
 שירותים קהילתיים
 חינוך
 לינקים לאתרי  הקיבוץ
 הדמיית השכונה
 תכנית השכונה
 מיקום השכונה ותתי שכונות
 שכונת השיבולים תיאור כללי
 הדגמים
 
 חברות בקיבוץ ניר-עם
 הלוואות לבנייה
 איך מגיעים
 יצירת קשר
 
 
החלו עבודות הפיתוח בשכונה
ראש המועצה אלון שוסטר נוטע עץ זית ראשון בשכונת השיבולים
הונחה אבן הפינה לשכונת השיבולים
במעמד ראש המועצה האיזורית שער הנגב,מר אלון שוסטר,חברי הקיבוץ והמשפחות החדשות שהתקבלו לפרוייקט,התקיים ביום ו' 24.2.12 טקס הנחת אבן הפינה ונטיעת העץ הראשון בשכונה. מגילת הייסוד של השכונה, שחוברה ע"י מנהל הקהילה בקיבוץ, מר אבי קדוש,הוכנסה לגליל ונטמנה באבן הפינה של השכונה. להלן נוסח מגילת הייסוד של השכונה.
דף הבית
הליך הקליטה

חברות בקיבוץ ניר-עם

קיבוץ ניר-עם קולט משפחות לחברות בקיבוץ, המועמדים יעברו הליכי קבלה שבסופם יתקבלו כחברי קיבוץ ניר-עם לכל דבר וענין.

המועמדים לחברות יעברו בדיקות להתאמה לקהילה במכון איבחון, ויזומנו למפגש או לכמה מפגשים עם ועדת הקבלה של הקיבוץ. במידה ולאחר חוות דעת מכון האיבחון והראיון/נות תמליץ ועדת הקבלה על קבלה לקיבוץ, יובא אישור הקבלה לקיבוץ לאישור האסיפה הכללית של הקיבוץ. עם אישור האסיפה הכללית והחתימה על המסמכים המשפטיים הקשורים להצטרפות לקיבוץ, תיכנס החברות לתוקף.

הקיבוץ יעמיד לרשות החברים שהתקבלו מגרש מפותח לבנייה בשכונת השיבולים שבה יפותחו תשתיות מלאות. החברים החדשים יבחרו דגם מתוך מגוון 13 הדגמים שתוכננו לשכונה. הקיבוץ יעמיד לחברים החדשים שירותים לקבלת היתר בנייה בהתאם לדגם שיבחרו.

הקיבוץ נמצא בעיצומו של הליך שיוך הדירות הקיימות לחברים הותיקים, ועם השלמת ההליך יירשמו כל הדירות -  של ותיקי הקיבוץ ושל המצטרפים החדשים, על שם בעליהן

דף הביתהדפסהמפת האתר